Cameba

I mer än 25 år har vi Cameba hjälpt företag med strategiska frågor rörande organisation, ledning och kompetens.

Cameba är en managementorganisation – ett nätverk av personer med gedigen kompetens kring områdena affärs- och ledningsutveckling samt headhunting.

Vår affärside är att utveckla organisationer så att de är rustade att möta framtiden och skapa mervärden.

Vi arbetar såväl med tillfälliga konsultinsatser, genomgripande förändringsarbete, interimt samt sitter i olika styrelser.

Camebas utgångspunkt är att kunskap är det enda som utvecklar företag.

  • Kunskap om kundernas kompetenskrav på produkten
  • Kunskap om de egna resurserna och deras förmåga
  • Kunskap om kunskap
threewise

Cameba har fått sitt namn efter ”De tre vise männen”, Caspar, Melchior och Balthasar. Underrubriken till historien om dessa män är:
”de sökte och fann”.  Cameba arbetar i samma anda.

Vi genomför

  1. AnalysAssessment Management av företagets befintliga kompetenser och hur dessa utnyttjas samt hur det motsvara kunders behov. Vår analys kan ligga till grund vid strategiska utveckling, interna förändringar som neddragning av antal enheter, kompetensstrukturella förändringar, managementfrågor, etc.
  2. Rekrytering/headhunting av strategisk kompetens vilket skapar mervärde för såväl företaget som kund.

Exempel på kunder

Exempelkunder

logotyper-1