Cameba

Cameba arbetar med Klimat-, Kompetensanalys och Kompetensförsörjning.
I mer än 20 år har vi hjälpt företag med kompetensutveckling och headhunting.

Camebas utgångspunkt är att kunskap är det enda som utvecklar företag.

  • Kunskap om kundernas kompetenskrav på produkten
  • Kunskap om de egna resurserna och deras förmåga
  • Kunskap om kunskap
threewise

Cameba har fått sitt namn efter ”De tre vise männen”, Caspar, Melchior och Balthasar. Underrubriken till historien om dessa män är: ”de sökte och fann”. Cameba arbetar i samma anda.

Vi genomför

  1. AnalysAssessment Management av företagets befintliga kompetenser och hur dessa utnyttjas och hur det motsvara kunders behov. Vår analys kan ligga till grund för den strategiska utveckling, en förändring i organisationen. Åtgärder vilket kan vara interna förändringar som neddragning av antal enheter, kompetensstrukturella förändringar, etc.
    Analysen kan vara helt inriktad på organisationens management och hur detta fungerar samt vilka individer som passar respektive inte passar I sin roll som ledare.
  2. Rekrytering/headhunting av strategisk kompetens vilket skapar mervärde för såväl företaget som kund.
    Vidare rekryterar vi kompetenta ledamöter, företrädesvis till mindre bolag

Cameba är en managementorganisation – ett nätverk av personer med gedigen kompetens kring områdena affärs- och ledningsutveckling och rekrytering/headhunting.

Vår affärside är att utveckla organisationer så att de är rustade att möta framtiden och skapa mervärden.
Vår ambition är att samarbeta med våra kunder under en längre tid, lära känna verksamheten och vara ett stöd vad gäller ledning och kompetensförsörjning.

Vi arbetar såväl med tillfälliga konsultinsatser, genomgripande förändringsarbete, interimt samt sitter i olika styrelser.

Exempel på kunder

Exempelkunder

logotyper-1