Kontor och partners

Klas Holmberg Lund, Sverige

  • +46 (0)709 50 90 48

Klas är VD för Cameba, med en fil. mag. som akademisk examen. Han har bred erfarenhet av utvecklingsfrågor med inriktning organisation, kompetens och ledning i såväl mindre som stora internationella företag. Klas arbetar företrädesvis med Ledningsutveckling och Headhunting. Vidare så har Klas lång erfarenhet av Styrelsearbete i mindre företag

Jørgen Søndergaard, Holte, Danmark

  • +45 21 78 18 30

Jørgen är VD för Euro Quality Consult A/S och har en fil.mag. i national- och företagsekonomi.
Han  har ett lång förflutet med arbete mot styrelser och företagsledning i utvecklandet av kvalitetsorienterade organisationer samt med marknadsanalys.
Vidare arbetar Jörgen som sparring partner till VD.
Sedan 2006 arbetar han även med Executive Search.

Kontaktinformation

Cameba AB.
Lilla Gråbrödersgatan 1c.
222 22 Lund, Sverige
Tel: 0709 50 90 48
Email: info@cameba.se
Web: cameba.se

[/vc_row]