Rekrytering

Cameba rekryterar strategisk kompetens till företag.
T.ex. fabrikschef till Polen, byggprojektledare till Kina, produktionschef till ett pappersbruk eller en VD till byggföretag.

Vi söker Dem som varit dokumenterat framgångsrika
Vi har nära kontakt med verksamma personer på specifika företag, som när så gäller, arbetar som “searchstöd” för Camebas räkning.

Kompetens Vet Var Kompetens Finns
Vår arbetsmetodik utgår ifrån att kompetens vet var kompetens finns, d.v.s. vi söker kompetens bland dem som gjort skillnad i sin bransch och som är dokumenterat framgångsrika; de som bäst matchar kundens behov.

Vi tar referenser som utgångspunkt när vi söker, inte som sista kontroll.
Detta innebära att ingen kandidat kommer till intervju med mer än att hon/han har blivit personligen rekommenderad.

rekrytering
Vi söker dem som förstår att sätta in kunskap i rätt sammanhang.

Process

1. Uppdraget början

Inför varje uppdrag görs en noggrann genomgång av kundens organisation, verksamhet och den kompetens som söks samt syfte med den aktuella tjänsten. Tillsammans med kunden definieras en kravprofil.

2. Search

Cameba har kontakter med personer inom industrin som idag arbetar inom som utanför Sverige, vilka är jämförbara med kundens arbetsplats, arbetsuppgifter och den kompetens som söks – kompetens vet var kompetens finns

3. Kandidaten i mål

Efter genomförda djupintervjuer erhåller kunden en Personsammanfattning. Den innehåller uppgifter om studier, adekvat arbetserfarenhet, personlighet, starka och svaga sidor, gruppbeteende, chefsstil, vad som gör kandidaten lämplig för det aktuella arbetet, ”tidigare succéer”, lönenivå, referenser, mm.

Tester

PAPI personbedömning mäter beteenden och behov som är kopplat till arbetet. Formuläret har 10 skalor.

Vi använder även en sammanslagning av Kirsey temperamentsanalys och Belbin. Modellen bygger på att olika personlighetstyper samt hur individen sannolikt fungerar i gruppen.