Rekrytering

Cameba rekryterar strategisk kompetens till företag. T.ex. fabrikschef till Polen, byggprojektledare till Kina, produktionschef till ett pappersbruk eller en VD till byggföretag.
Vi hittar rätt kandidat till våra uppdragsgivare och det är vår önskan att vara Er partner vid kompetensförsörjning.

Vi söker Dem som varit dokumenterat framgångsrika
Vi har nära kontakt med verksamma personer på specifika företag, som när så gäller, arbetar som “searchstöd” för Camebas räkning. Dessa personer har god kännedom om de krav som skilda nivåer och tjänster ställer, och kan därmed presentera framgångsrika kandidater med adekvat kompetens och arbetserfarenhet.

Kompetens Vet Var Kompetens Finns
Vår arbetsmetodik utgår ifrån att kompetens vet var kompetens finns, d.v.s. vi söker kompetens bland dem som gjort skillnad i sin bransch och som är dokumenterat framgångsrika; de som bäst matchar kundens behov.

Vi tar referenser som utgångspunkt när vi söker, inte som sista kontroll.
Tack vare våra kontakter får vi en mycket god kännedom om de kandidater som vi presenterar. Vi känner personerna på ett djupare sätt en enbart genom deras CV. Detta innebära att ingen kandidat kommer till intervju med mer än att hon/han har blivit personligen rekommenderad.

rekrytering
Vi söker dem som förstår att sätta in kunskap i rätt sammanhang.

Process

1. Uppdraget början

Inför varje uppdrag görs en noggrann genomgång av kundens organisation, verksamhet och den kompetens som söks samt syfte med den aktuella tjänsten. Tillsammans med kunden definieras en kravprofil.
En intervju med närmsta chef, ev. närmsta organisationen görs för att få känslan av vilken personlighet som söks, hur kompetensen kommer att användas och hur arbetet ser ut i vardagen.

2. Search

Cameba har kontakter med personer inom industrin som idag arbetar inom som utanför Sverige, vilka är jämförbara med kundens arbetsplats, arbetsuppgifter och den kompetens som söks.
Våra kontakter kan relativt snabbt ge oss exempel på lämpliga kandidater med kompetens och erfarenhet som överensstämmer med Era krav – kompetens vet var kompetens finns

3. Kandidaten i mål

Efter genomförda djupintervjuer görs en genomgång av tänkbara kandidater och kunden erhåller en Personsammanfattning.
Den innehåller uppgifter om studier, adekvat arbetserfarenhet, personlighet, starka och svaga sidor, gruppbeteende, chefsstil, vad som gör kandidaten lämplig för det aktuella arbetet, ”tidigare succéer”, lönenivå, referenser, mm.

Tester

PAPI personbedömning mäter beteenden och behov som är kopplat till arbetet. Formuläret har 10 skalor. Testet redovisas grafiskt och ger en bild på starka och svaga sidor i arbetssituationen som motivation, ledarskap, mm och vad som motiverar den enskilde.
PAPI testet utförs av Camebas samarbetspartner Björn Rosberg Consulting.

Vi använder även en sammanslagning av Kirsey temperamentsanalys och Belbin. Modellen bygger på att olika personlighetstyper har olika fallenhet eller förmåga genom sina preferenser och attityder. Vidare ger den svar på hur den enskilde sannolikt fungerar i gruppen.