Uppdrag

Cameba utför uppdrag med fokus på analys och förändring eller kompetensförsörjning / rekrytering. Rekryteringsuppdrag beskrivs normalt enbart med rubrik, omfång och plats. I de fall vi annonserar gör vi det på webbsidor som är särskilt inriktade på detta samt i fackpress.

Vi tar emot inskickade CV:n och ger omedelbart respons på om något av våra uppdrag matchar.

Har Ni frågor, eller önska träffa oss för ett personligt möte, vänligen ring
+46 46 211 67 30

 

cv

Inneliggande Uppdrag

Vi söker till tillverkningsindustrin

Affärsansvarig ("VD")- CLT, Södra wood , 1,5 miljarder 75 personer, Värö

Södra Wood bygger en anläggning på Värö för utveckling och tillverkning av CLT. Anläggningen ska producera av ca 100000 m3 och omsätt ca 1,5 miljarder inom 4-5 år
Vi söker en affärs och marknadsorienterad Affärsansvarig som kan ta ansvar för affärsenhetens utveckling 

Styrelseledamot med internationell erfarenhet, Malmö

Produktionschef Rexcell/Duni - Tissue, Skåpafors, 500 miljoner, ca 80 personer

 

Som Produktionschef inom Tissue (med en omsättning på ca 500 miljoner och produktionsvolym på drygt 50 000 ton) skall Du driva utvecklandet av produktion, säkerställa kvalitén och utveckla organisationen, öka lönsamheten samt jobba med ständiga förbättringar. Till Din hjälp har Du en produktionsledningsgrupp på fem personer samt 75 operatörer och UH personal. Syftet med tjänsten är att utveckla fabriken och effektiviteten.

Vi söker därför en medarbetare med dokumenterat goda ledarerfarenheter och lång och gedigen kunskap om processindustrin, gärna i kombination med Tissue-erfarenhet och ett genuint utvecklingsintresse.

 

Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen

Sälj o Marknadschef, Jafo, Lund. 7 säljare,

Cameba har pågående rekryteringar till tillverkande industri. En del av dessa beskrivs här.

Cameba söker Partners
som har erfarenhet av arbete på strategisk nivå.

Mer information lämnas av Klas Holmberg +46 709 50 90 48
klas.holmberg@cameba.se

Exempel på Uppdrag

Exempel på uppdrag 1


Bolagets affärsidé, att utveckla energimetoder ska marknadsföras i Asien, företrädesvis Kina. Man har gjort en del förberedelser och inser att man nu behöver finna en mycket erfaren person som kan stödja affärsprocessen och utveckla affärskontakter med såväl myndigheter som enskilda elproducenter. Man söker en Marknadsutvecklingskoordinator som kan förhandla och bygga nätverk i Kina och andra dela av Asien

Hur gjorde vi?

1. En grundlig genomgång av bolaget, dess produkt och vilka kompetenskrav genomfördes. Mycket tid lades på att beskriva erfarenheter och i olika kompetensers viktighet för att lyckas med uppdraget.Följande behovsbild beskrevs:

  • Omfattande erfarenhet från Kina, gärna boende i Kina
  • Goda kunskaper om Sverige
  • Kunskaper i mandarin
  • Högskoleutbildning
  • Erfarenhet av komplex systemförsäljning,
  • Projektledaregenskaper vilket ska vara ett stöd till produktion
  • Minst 5 års erfarenhet av likande arbete
  • Strategisk och van vid ledningsgruppsarbete

2. En aktivering av Camebas kontakter gjordes. Dessa arbetar sedan en tid tillbaka inom produktion och handel i Sverige och Kina/Asien. Totalt skapades kontakter med tolv personer vilka alla var när den beskrivning som låg till grund för Headhuntinguppdraget.

3. Tre personer definieras som mest lämpliga och presenteras för uppdragsgivaren, vilken gör intervjuer. Till tjänsten som Marknadsutvecklingskoordinator valdes en person som arbetade som VD på ett mellanstort bolag och som tidigare varit verksam som marknadschef i Kina.

Exempel på uppdrag 2

Företaget hade en mycket stark ställning på sin marknad och hade utvecklat ett mer funktionellt seende snarare än kund- och produktseende. Plötsligt upptäcker man att man befinner sig i en konkurrensutsatt situation och en tidigare trygg markandsandel och säkra kunder väljer små uppstickande konkurrenter.

Hur gjorde vi?

1. Vi intervjuade ledningen, vilket gav svar på lönsamhetskrav. Vidare så intervjuades kunder och tre olika lokalkontor. Detta gav en bild av det rådande läget och det historiska perspektivet i företaget. Vi fann en historisk belastad produktion med en syn på kunden som ej var förenlig med ett starkt kundperspektiv.

2. Ledning och olika funktionsgrupper med övergripande ansvar fick under en period stå till svars för hur deras kundperspektiv kunde förenas i kundens behov. Alla funktioner fick övertyga om produkternas styrka och om att det i någon mån kunde vara förpackningen snarare än innehållet som gav det nedåtgående resultatet.

3. Resultatet av processen blev att en del lokalkontor såldes, andra köpte upp närliggande konkurrenter och produkterna vässades i samråd med kunderna. Flera nya lokalkontorsansvariga rekryterades.