Uppdrag

Cameba utför uppdrag med fokus på analys och förändring eller kompetensförsörjning / rekrytering. Rekryteringsuppdrag beskrivs normalt enbart med rubrik, omfång och plats. I de fall vi annonserar gör vi det på webbsidor som är särskilt inriktade på detta samt i fackpress.

Vi tar emot inskickade CV:n och ger omedelbart respons på om något av våra uppdrag matchar.

Har Ni frågor, eller önska träffa oss för ett personligt möte, vänligen ring
+46 46 211 67 30

 

cv

Inneliggande Uppdrag

Vi söker till tillverkningsindustrin

Södra Wood bygger en anläggning på Värö för utveckling och tillverkning av CLT –  Södar Building Sytems.

Anläggningen ska producera av ca 100000 m3 och omsätt ca 1,5 miljarder inom 4-5 år
Vi söker en affärs och Marknadsorienterad Produktchef som öppnar marknaden  

Mer Information – Kontakta Klas Holmberg 0709 509048

BLS Industries har sitt huvudkontor i Ystad, med produktion i Ystad, Smålandsstenar och Lönsboda.
Dotterbolag finns i Sverige, Norge, Finland, England och Danmark med kända varumärken som PURUS, Unidrain, Trio Perfekta, Jafo

Bolaget kännetecknas av korta beslutsvägar, kundfokusering, god lönsamhet och en stark finansiell ställning, samt sin pragmatiska hållning och sin vilja att utvecklas affärsmässigt.
Produkterna marknadsförs och säljs via egna dotterbolag i olika länder samt genom exportavdelningen.

En del resor till koncernens olika anläggningar kommer att krävas.

I rollen som CFO har du huvudansvaret:

 • Ekonomi/Redovisning
 • Controlling
 • Löneadministration
 • IT
 • Växel och reception

Vidare har Du huvudansvaret för vår finansiella verksamhet och att den beskrivs på ett korrekt sätt både ur redovisningsperspektiv men även för vår verksamhetsstyrning. Det innebär också sammanställning och analys av och för koncernens alla enheter.
Du arbetar aktivt och tätt med koncernchefen och dotterbolagscheferna med olika verksamhetsuppföljning och genomför analys där behov föreligger.
Du hanterar legala och administrativa ärenden – försäkringar, banker, finansiering, kontakter med myndigheter.
Du förbereder all ekonomisk rapportering till styrelsemöten samt skriver protokoll.

Koncernen är i tillväxt och du har en aktiv roll i förvärvsfrågor samt i utveckling i operativt strategiska arbete.

 

 

Cameba har pågående rekryteringar till tillverkande industri. En del av dessa beskrivs här.

Cameba söker Partners
som har erfarenhet av arbete på strategisk nivå.

Mer information lämnas av Klas Holmberg +46 709 50 90 48
klas.holmberg@cameba.se

Exempel på Uppdrag

Exempel på uppdrag 1


Bolagets affärsidé, att utveckla energimetoder ska marknadsföras i Asien, företrädesvis Kina. Man har gjort en del förberedelser och inser att man nu behöver finna en mycket erfaren person som kan stödja affärsprocessen och utveckla affärskontakter med såväl myndigheter som enskilda elproducenter. Man söker en Marknadsutvecklingskoordinator som kan förhandla och bygga nätverk i Kina och andra delar av Asien

Hur gjorde vi?

1. En grundlig genomgång av bolaget, dess produkt och vilka kompetenskrav genomfördes. Mycket tid lades på att beskriva erfarenheter och i olika kompetensers viktighet för att lyckas med uppdraget.Följande behovsbild beskrevs:

 • Omfattande erfarenhet från Kina, gärna boende i Kina
 • Goda kunskaper om Sverige
 • Kunskaper i mandarin
 • Högskoleutbildning
 • Erfarenhet av komplex systemförsäljning,
 • Projektledaregenskaper vilket ska vara ett stöd till produktion
 • Minst 5 års erfarenhet av likande arbete
 • Strategisk och van vid ledningsgruppsarbete

2. En aktivering av Camebas kontakter gjordes. Dessa arbetar sedan en tid tillbaka inom produktion och handel i Sverige och Kina/Asien. Totalt skapades kontakter med tolv personer vilka alla var när den beskrivning som låg till grund för Headhuntinguppdraget.

3. Tre personer definieras som mest lämpliga och presenteras för uppdragsgivaren, vilken gör intervjuer. Till tjänsten som Marknadsutvecklingskoordinator valdes en person som arbetade som VD på ett mellanstort bolag och som tidigare varit verksam som marknadschef i Kina.

Exempel på uppdrag 2

Företaget hade en mycket stark ställning på sin marknad och hade utvecklat ett mer funktionellt seende snarare än kund- och produktseende. Plötsligt upptäcker man att man befinner sig i en konkurrensutsatt situation och en tidigare trygg markandsandel och säkra kunder väljer små uppstickande konkurrenter.

Hur gjorde vi?

1. Vi intervjuade ledningen, vilket gav svar på lönsamhetskrav. Vidare så intervjuades kunder och tre olika lokalkontor. Detta gav en bild av det rådande läget och det historiska perspektivet i företaget. Vi fann en historisk belastad produktion med en syn på kunden som ej var förenlig med ett starkt kundperspektiv.

2. Ledning och olika funktionsgrupper med övergripande ansvar fick under en period stå till svars för hur deras kundperspektiv kunde förenas i kundens behov. Alla funktioner fick övertyga om produkternas styrka och om att det i någon mån kunde vara förpackningen snarare än innehållet som gav det nedåtgående resultatet.

3. Resultatet av processen blev att en del lokalkontor såldes, andra köpte upp närliggande konkurrenter och produkterna vässades i samråd med kunderna. Flera nya lokalkontorsansvariga rekryterades.